బ్యాంకింగ్

బ్యాంకింగ్ సేవలను స్థానిక భాషలలో అందించినట్లయితే, 68 % భారతీయులు వాటిని మరింత విశ్వసిస్తారు.

190 మిలియన్ల అన్‌బ్యాంక్డ్ భారతీయులతో వారికిష్టమైన భాషలో అనుసంధానించండి.

మీకు తెలుసా?

మహమ్మారి దెబ్బకు ముందే గ్రామీణ భారతీయ ఇంటర్నెట్ వినియోగం పట్టణ ప్రాంతాలను అధిగమించింది.

మా నివేదికను చదవండి

మీరు వెతుకుతున్న దాన్ని కనుగొనలేకపోయారా?

మేము ఎల్లప్పుడూ బ్యాంకింగ్‌ను మరింత స్థానికీకరించే మార్గాల కోసం చూస్తున్నాము. మీకు నిర్దిష్ట అవసరం ఉంటే, మీ అవసరాలకు తగినట్లుగా మేము మా భాషా పరిష్కారాలను రూపొందించవచ్చు.

బ్యాంకులు రెవరీని విశ్వసిస్తాయి

ముఖ్యాంశాలు ఇలా చెబుతున్నాయి

మా ఉత్పత్తుల గురించి మొట్టమొదటగా తెలుసుకోండి

మేము సర్వత్రా ఉన్నాము. రండి, హాయ్ చెప్పండి!